Wycena firmy

Firma czy też przedsiębiorstwo w niektórych sytuacjach może być uznawana za towar. Dzieje się tak kiedy stanowić ma przedmiot transakcji. W przypadku przejęcia firmy czy też kupna lub sprzedaży, fuzji, podziału, a nawet likwidacji przedsiębiorstwa, firma jako towar powinna zostać wyceniona. Wycena przedsiębiorstwa musi zostać poparta analizą ekonomiczną przedsiębiorstwa i co najważniejsze - musi być przeprowadzona przez osobę bezstronną. Wycena wartości firmy jest sprawą indywidualną i w przypadku każdej firmy jej wartość będzie różna. Istnieją różne metody wyceny wartości przedsiębiorstw – w zależności od profilu i wielkości firmy dobiera się odpowiednie techniki. Podstawą zawsze jest jednak analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Tworzenie wyceny przedsiębiorstw jest procesem wieloetapowym, wymaga odpowiedzialności oraz wiedzy ze strony firmy wykonującej. Nasza firma może się pochwalić wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu tego typu wycen.

W zakresie wycen współpracujemy z firmą EuroRating.
W związku z tym, że przedsiębiorstwa i firmy prezentują różne profile, działają często w zupełnie różnych sektorach gospodarki, bierzemy pod uwagę różne potrzeby firm i różne względy oraz powody dla których zlecana jest wycena przedsiębiorstwa.