Biegły rewident

Zespół EMBIKO ADVISERS

W naszym gronie mamy  licencjonowanych biegłych rewidentów należących do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR). Nasi biegli rewidenci są doświadczonymi pracownikami ze sporym dorobkiem zawodowym. Usługi biegłego rewidenta są bardzo zróżnicowane. Nasi biegli rewidenci wykonują w ramach usług oferowanych przez biuro rachunkowe EMBIKO:

 • Badania sprawozdań finansowych, jednostkowych i skonsolidowanych
 • Audyty wewnętrzne i innego rodzaju przeglądy  ksiąg
 • Prowadzenie ksiąg  rachunkowych oraz ksiąg podatkowych
 • Przeprowadzanie ekspertyz i analiz finansowych
 • Przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych
 • Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa
 • Przygotowywanie prospektów
 • Doradztwo finansowe i podatkowe
 • Analiza wskaźnikowa
 • Przygotowywanie raportów finansowych
 • Działalność szkoleniowa
 • Inne usługi biegłego rewidenta
 • Wycena akcji i aktywów które firma chce zakupić
 • Wycena majątku firm
 • Przekształcanie firm różnego typu
 • Badanie na potrzeby sądu rejestrowego planów przekształceń firm
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej
 • Doradztwo i opracowywanie  dokumentacji cen transferowych
 • Księgowość , doradztwo podatkowe i wnioski o dopłaty unijne dla grup producenckich , zrzeszających rolników różnych specjalności