Od początku działalności szczególną wagę przywiązujemy do jakości świadczonych przez nas usług. Z większością naszych klientów współpracujemy od początku istnienia firmy do chwili obecnej, co doceniamy i z czego jesteśmy niezmiernie dumni.


Poznaj naszą ofertę i dołącz do grona zadowolonych Klientówarrow

Księgowość

border

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych, książki Przychodów i Rozchodów, ksiąg handlowych, obsługa kadrowo-płacowa, rejestracje działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe, dokumentacja, optymalizacja obciążeń podatkowych...

Biegły rewident

border

Badania sprawozdań finansowych, jednostkowych i skonsolidowanych, audyty, przeprowadzanie ekspertyz i analiz finansowych, przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych, raporty, przekształcenia firm...

Sprawozdania finansowe

border

Profesjonalnie sporządzone sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa to odzwierciedlenie stanu finansów danej firmy...

Wycena firmy

border

Wycena przedsiębiorstwa musi zostać poparta analizą ekonomiczną przedsiębiorstwa i co najważniejsze - musi być przeprowadzona przez osobę bezstronną...

Zakładanie firmy

border

Zarejestrujemy i złożymy wniosek do ewidencji KRS (CEIDG), uzupełnimy druki o właściwe dane (NIP, PESEL, REGON, PKD), zgłosimy do organów podatkowych i ZUS, wypełnimy obowiązki sprawozdawcze w US, ZUS, KRS, GUS...

O nas

border

Od początku działalności, czyli od 1991 roku, staramy się adresować swoje usługi do małych i średnich podmiotów gospodarczych. Zdobywane doświadczenie pozwala nam zaspokajać potrzeby naszych Klientów i zaoferować wszystkim szeroki wachlarz usług...