Sprawozdania finansowe

Sprawozdawczość finansowa jest jednym z naszych najmocniejszych punktów. Działamy w tej branży już od wielu lat i radziliśmy sobie z wieloma zleceniami, z mniejszymi i większymi firmami, a nawet dużymi korporacjami. Nasza dewiza niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa pozostaje bezwzględnie taka sama – analizy wykonujemy rzetelnie, dokładnie i bezpiecznie dla klienta.

Profesjonalnie sporządzone sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa to odzwierciedlenie stanu finansów danej firmy. Wedle ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami, sprawozdanie finansowe powinno być sporządzane na dzień, w którym przypada zamknięcie ksiąg rachunkowych lub na inny dzień bilansowy. Podczas tworzenia takiego sprawozdania finansowego należy wziąć pod uwagę elementy składowe (które składają się na późniejszą formę sprawozdania finansowego firmy):

  1. Bilans.
  2. Rachunek zysków i strat.
  3. Informacje dodatkowe (wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz analizy, jak również objaśnienia i inne cenne Informacje).
  4. Zestawienie zmian w kapitale.
  5. Rachunek przepływów pieniężnych.

Sprawozdania finansowe z reguły sporządzamy w języku polskim i w polskiej walucie, jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba, na życzenie klienta jesteśmy także w stanie wykonać dodatkowo sprawozdanie w innym języku i walucie (dostępne języki to niemiecki, angielski, duński).